Sales promotion

Nabízené služby

Naším cílem je dostat do podvědomí zákazníků Vaše výrobky, včetně motivace zákazníků k opakovaným nákupům.
Tarellan Pro – magnetický pás

In-store promotion

 • Ochutnávky
 • Prezentace výrobků
 • Mystery shopping
 • Sampling
 • Promotion dle požadavků klienta

Out-store promotion

 • Street show
 • Prodejní teamy
 • Event promotion

Organizační struktura

Supervisoři v regionech

 • Ústí nad Labem
 • Liberec
 • Praha
 • Plzeň
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Jihlava
 • Brno
 • Olomouc
 • Ostrava

Hostesky

 • V naší databázi máme dostatečný počet hostesek pro celé území České republiky.
 • Na základě kvalitní práce s databází jsme schopni velmi pružně reagovat na jakékoliv požadavky klientů.
 • Naší prioritou je vybudovat stabilní tým hostesek pro konkrétní lokalitu, značku či akci = zkvalitnění výkonu.
 • Součastí smluvního ujednání s hosteskami je motivační a sankční řád, předávací protokoly, hmotná zodpovědnost.
Region Počet hostesek
Ústí nad Labem 102
Liberec 98
Praha 326
Plzeň 115
České Budějovice 95
Hradec Králové 93
Jihlava 89
Brno 156
Olomouc 123
Ostrava 78
Celkem hostesek 1275

Komunikace

 • Přímá organizace a komunikace v případě nutnosti rychlého řešení, kontrola výkonu činnosti jednotlivých pozic.
 • Informace týkající se konkrétního regionu.
 • Organizace a odpovědnost za činnost týmu a jeho materiální vybavení, kontrola trénink.
 • V případě změny (místa, času, druhu prémie…) ze strany klienta v průběhu akce, je zaručeno okamžité předání této informace k hostesce.
 • Okamžité předání informace je zaručeno tím, že všechny hostesky jsou vybaveny mobilními telefony = možnost okamžitého kontaktu.
 • Podle závažnosti a druhu informace zasíláme SMS zprávy nebo v případně potřeby feedbacku kontaktujeme hlasovou službou.
 • Za včasnost a pružnost předání informací zodpovídá agentura a především supervisor v daném regionu.

Školení

Před každým školením bude připraven program a obsah školení ve spolupráci s klientem udělá příprava programu a obsahu školení.

Účast

 • Hostesky
 • Zastupující hostesky
  ( 20% z celkového počtu pracujících hostesek )
 • Supervisoři
 • Kontroloři
 • Zástupce agentury

Program školení

 • Vyhodnocení předešlé akce.
 • Vyhodnocení nejlepších supervisorů a hostesek.
 • Promovaná značka.
 • Mechanika promotion.
 • Rozbor a upozornění na možné chyby při výkonu promotion (na základě předešlé zkušenosti).
 • Kritéria vydávání prémií.
 • Spotřebitelská soutěž.
 • Vyplňování karet a reportů.
 • Modelové příklady.
 • Rozdání karet a materiálu, zkouška kostýmů.

Motivační nástroje

 • Důležitým prvkem ve správném výkonu činnosti jsou jak motivační, tak i sankční nástroje.
 • Motivace formou finančních odměn (systém měsíčních bonusů, nejlepší hosteska agentury za kalendářní rok).
 • Komplexní péče o hostesky a supervisory (včasné vyplácení honorářů, finanční poradenství – daně).
 • Podrobně vypracovaný systém případných sankcí: při porušení pravidel realizace promotion je jasný postih dle sankčního řádu, pravidla realizace jsou součástí smlouvy s hosteskou.

Kontrola

Hostesky

 • Komunikace hostesky se zákazníkem.
 • Kontrola reportových karet.
 • Stručné hodnocení kontrolora.
 • Dostatečné množství promo materiálu.
 • Správná realizace promotion.
 • Uniforma hostesky a úprava stánku.
 • Čistý a upravený stánek.

Teamy

 • Zaměstnanci Field Force a smluvní spolupracovníci.
 • Obchodní zástupci, nebo jiní zástupci klienta.
 • Kontrolor se vždy prokazuje vizitkou (ochrana dat).
 • Field Force garantuje během jedné promo akce zkontrolovat 20% pozic.
 • Tyto kontroly zajišťují zástupci agentury v dané lokalitě.
 • Z každé kontroly bude sepsán protokol o kontrole.

Reporting

 • Podle přání klienta sestavujeme reportovou kartu.
 • Reporty zpracováváme a předáváme v časových intervalech dohodnutých s klientem.
 • Data z reportů jsou průběžně předávána v elektronické podobě.
 • Po ukončení akce vypracujeme souhrnný report včetně fotodokumentace.

Důvěrnost informací

Field Force se zavazuje zachovat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti s realizovanou promotion.

Výhody spolupráce

 • Detailní znalost trhu a spotřebitele.
 • Propojení s merchandisingovou agenturou (komunikace o dostatku zboží a efektivní řízení objednávek před samplingem).
 • Vysoká flexibilita.
 • Efektivní plnění zadaných úkolů a cílů.
 • Podrobná evidence nákladů.

Fotogalerie